รูปแบบการพัฒนา

Self-Learning

Private Courses

Work shop

รูปแบบการพัฒนา

Self-Learning

Private Courses

Work shop

About us

เว็บไซค์นี้ต้องการเป็นช่องทางการสื่อสาร เรื่องราวเกี่ยวกับการส่งเสริม สุขภาพจิตเชิงบวก
จิตวิทยาเชิงบวก Well being
(ความรู้ /ทักษะ/ ประสบการณ์/ งานวิจัย) แบบ edutainment คือ ย่อยง่าย เข้าใจง่าย สร้างสรรค์
เชิงบวก สร้างพลังใจสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะ เติมเต็มความมั่นใจและคุณค่าในตนเอง

เว็บไซค์นี้ต้องการเป็นช่องทางการสื่อสาร เรื่องราวเกี่ยวกับการส่งเสริม สุขภาพจิตเชิงบวก
จิตวิทยาเชิงบวก Well being
(ความรู้ /ทักษะ/ ประสบการณ์/ งานวิจัย) แบบ edutainment คือ ย่อยง่าย เข้าใจง่าย สร้างสรรค์
เชิงบวก สร้างพลังใจสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะ เติมเต็มความมั่นใจและคุณค่าในตนเอง

See More

About me

Personal Development Mentor
ชลิดา สาโรจน์ (โค้ชแอนดี้)
Gallup-certified Strengths Coach (โค้ชจุดแข็ง)
Career Compass Coach (โค้ชเข็มทิศอาชีพ)
Career Canvas Coach (โค้ชกลยุทธ์อาชีพ)

See More

คอร์สการเรียนรู้

ค้นหาตัวตน (Self-Discovery)

รู้จักตัวเอง เข้าใจ มากขึ้น ด้วย ความรู้ทางจิตวิทยา

อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตที่ออกแบบได้ (Designing Your Life)

จะดีแค่ไหนหากเราสามารถออกแบบ ชีวิตที่เหมาะกับเรา สอดคล้องกับความเป็นเรา

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาพรสวรรค์ (Strengths Finder)

ค้นพบพรสวรรค์ค้นพบจุดเด่นจุดแข็ง ตัวเองนำพาสู่ความสำเร็จในแบบฉบับ ของตัวเอง

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาความสุขทางอาชีพ (Career Fulfillment)

ค้นพบ passion ความสุข ความสำเร็จทางอาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์อาชีพ (Career Strategy)

ค้นพบพรสวรรค์ ค้นพบศักยภาพ (potentials) ของตัวเองพัฒนากลยุทธ์เพื่อความสำเร็จนาชีพที่ตนเองมุ่งหวัง

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาตัวตน (Self-Discovery)

รู้จักตัวเอง เข้าใจ มากขึ้น ด้วย ความรู้ทางจิตวิทยา

อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตที่ออกแบบได้ (Designing Your Life)

จะดีแค่ไหนหากเราสามารถออกแบบชีวิตที่เหมาะกับเรา สอดคล้องกับความเป็นเรา

อ่านเพิ่มเติม

สร้างพลังใจให้ตัวเอง (Self-Empowerment)

เหนื่อยแค่ไหนท้อแค่ไหนไม่มีใครปรึกษา ขอแค่คุณรู้และเข้าใจว่า พลังใจ ความเข้มแข็งทางใจสร้างได้ด้วยตัวเอง Empower-me

อ่านเพิ่มเติม

ค้นพบพรสวรรค์ค้นพบจุดเด่นจุดแข็ง ตัวเองนำพาสู่ความสำเร็จในแบบฉบับ ของตัวเอง

ค้นพบพรสวรรค์ ค้นพบจุดเด่น จุดแข็งตัวเอง นำพาสู่ความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเอง

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาความสุขทางอาชีพ (Career Fulfillment)

ค้นพบ passion ความสุข ความสำเร็จทางอาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์อาชีพ (Career Strategy)

ค้นพบพรสวรรค์ ค้นพบศักยภาพ (potentials) ของตัวเองพัฒนากลยุทธ์เพื่อความสำเร็จนาชีพที่ตนเองมุ่งหวัง

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาตัวตน (Self-Discovery)

รู้จักตัวเอง เข้าใจ มากขึ้น ด้วย ความรู้ทางจิตวิทยา

อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตที่ออกแบบได้ (Designing Your Life)

จะดีแค่ไหนหากเราสามารถออกแบบ ชีวิตที่เหมาะกับเรา สอดคล้องกับความเป็นเรา

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาพรสวรรค์ (Strengths Finder)

ค้นพบพรสวรรค์ค้นพบจุดเด่นจุดแข็ง ตัวเองนำพาสู่ความสำเร็จในแบบฉบับ ของตัวเอง

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาความสุขทางอาชีพ (Career Fulfillment)

ค้นพบ passion ความสุข ความสำเร็จทางอาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์อาชีพ (Career Strategy)

ค้นพบพรสวรรค์ ค้นพบศักยภาพ (potentials) ของตัวเองพัฒนากลยุทธ์เพื่อความสำเร็จนาชีพที่ตนเองมุ่งหวัง

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาตัวตน (Self-Discovery)

รู้จักตัวเอง เข้าใจ มากขึ้น ด้วย ความรู้ทางจิตวิทยา

อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตที่ออกแบบได้ (Designing Your Life)

จะดีแค่ไหนหากเราสามารถออกแบบชีวิตที่เหมาะกับเรา สอดคล้องกับความเป็นเรา

อ่านเพิ่มเติม

สร้างพลังใจให้ตัวเอง (Self-Empowerment)

เหนื่อยแค่ไหนท้อแค่ไหนไม่มีใครปรึกษา ขอแค่คุณรู้และเข้าใจว่า พลังใจ ความเข้มแข็งทางใจสร้างได้ด้วยตัวเอง Empower-me

อ่านเพิ่มเติม

ค้นพบพรสวรรค์ค้นพบจุดเด่นจุดแข็ง ตัวเองนำพาสู่ความสำเร็จในแบบฉบับ ของตัวเอง

ค้นพบพรสวรรค์ ค้นพบจุดเด่น จุดแข็งตัวเอง นำพาสู่ความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเอง

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาความสุขทางอาชีพ (Career Fulfillment)

ค้นพบ passion ความสุข ความสำเร็จทางอาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์อาชีพ (Career Strategy)

ค้นพบพรสวรรค์ ค้นพบศักยภาพ (potentials) ของตัวเองพัฒนากลยุทธ์เพื่อความสำเร็จนาชีพที่ตนเองมุ่งหวัง

อ่านเพิ่มเติม