คอร์สการเรียนรู้ จาก Anndy Academy

เป็นการออกแบบคอร์ส ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ ใน 3 รูปแบบ

Self-Learning

เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านคลิปวิดีโอ ที่โค้ชแอนดี้ได้คัดสรร ว่าสำคัญ จำเป็น
และเข้าใจได้ง่าย เรียนที่ไหน เวลาไหนก็ได้ทบทวนกี่ครั้งก็ได้ ไม่จำกัด

ประกอบไปด้วย Course

 •  Self discovery

 •  Designing Your life

คอร์สเรียนพื้นฐาน Anndy Academy

ค้นหาตัวตน (Self-Discovery)

รู้จักตัวเอง เข้าใจ มากขึ้น ด้วย ความรู้ทางจิตวิทยา

อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตที่ออกแบบได้ (Designing Your Life)

จะดีแค่ไหนหากเราสามารถออกแบบ ชีวิตที่เหมาะกับเรา สอดคล้องกับความเป็นเรา

อ่านเพิ่มเติม

Online by Zoom / Platformอื่นๆ

เป็นการเรียนรู้ ผ่านPlatform online โดยการพูดคุย กับโค้ชแอนดี้ โดยตรง
ซึ้งโค้ชแอนดี้จะเป็นผู้นำพาท่าน สู่การเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ท่านได้บรรลุวัตถุประสงค์
ตรงตามความต้องการของท่าน

ประกอบไปด้วย Course

 •  Strengths Finder (ค้นหาพรสวรรค์)

 •  Career Fulfillment (ความสุขในอาชีพ)

 •  Career Strategy (กลยุทธ์อาชีพ)

คอร์สเรียนพื้นฐาน Anndy Academy

ค้นหาพรสวรรค์ (Strengths Finder)

ค้นพบพรสวรรค์ค้นพบจุดเด่นจุดแข็ง ตัวเองนำพาสู่ความสำเร็จในแบบฉบับ ของตัวเอง

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาความสุขทางอาชีพ (Career Fulfillment)

ค้นพบ passion ความสุข ความสำเร็จทางอาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์อาชีพ (Career Strategy)

ค้นพบพรสวรรค์ ค้นพบศักยภาพ (potentials) ของตัวเองพัฒนากลยุทธ์เพื่อความสำเร็จนาชีพที่ตนเองมุ่งหวัง

อ่านเพิ่มเติม

Workshop

เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก ผ่านกระบวนการต่างๆ นอกจากได้เรียนรู้เข้าใจตนเอง
และ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้ร่วม workshop
ซึ่งวิทยากรที่มา workshop ในแต่ละครั้งเป็น ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องในเวิร์คช้อปครั้งนั้น

ประกอบไปด้วย Course

 •  Self discovery

 •  Designing Your life

 •  Self-Empowerment

 •  Strengths Finder (ค้นหาพรสวรรค์)

 •  Career Fulfillment (ความสุขในอาชีพ)

 •  Career Strategy (กลยุทธ์อาชีพ)

คอร์สเรียนพื้นฐาน Anndy Academy

ค้นหาตัวตน (Self-Discovery)

รู้จักตัวเอง เข้าใจ มากขึ้น ด้วย ความรู้ทางจิตวิทยา

อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตที่ออกแบบได้ (Designing Your Life)

จะดีแค่ไหนหากเราสามารถออกแบบชีวิตที่เหมาะกับเรา สอดคล้องกับความเป็นเรา

อ่านเพิ่มเติม

สร้างพลังใจให้ตัวเอง (Self-Empowerment)

เหนื่อยแค่ไหนท้อแค่ไหนไม่มีใครปรึกษา ขอแค่คุณรู้และเข้าใจว่า พลังใจ ความเข้มแข็งทางใจสร้างได้ด้วยตัวเอง Empower-me

อ่านเพิ่มเติม

ค้นพบพรสวรรค์ค้นพบจุดเด่นจุดแข็ง ตัวเองนำพาสู่ความสำเร็จในแบบฉบับ ของตัวเอง

ค้นพบพรสวรรค์ ค้นพบจุดเด่น จุดแข็งตัวเอง นำพาสู่ความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเอง

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาความสุขทางอาชีพ (Career Fulfillment)

ค้นพบ passion ความสุข ความสำเร็จทางอาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์อาชีพ (Career Strategy)

ค้นพบพรสวรรค์ ค้นพบศักยภาพ (potentials) ของตัวเองพัฒนากลยุทธ์เพื่อความสำเร็จนาชีพที่ตนเองมุ่งหวัง

อ่านเพิ่มเติม