กลยุทธ์อาชีพ (Career Strategy)

 • ค้นพบจุดเด่นและพรสวรรค์ (UNIQUE STRENGTHS)

 • ปัจจัยความสำเร็จ (CAREERSUCCESS FACTOR)

 • กลยุทธ์อาชีพ (CAREER STRATEGY)

 • แนวทางการพัฒนาตนเอง (PERSONAL DEVELOPMENT)

 • แผนงานที่ใช้ได้ผลจริง (ACTION PLAN)

กิจกรรมนี้คืออะไร?

การเดินทางเพื่อค้นพบขุมทรัพย์ภายใน ด้วยเกมกลยุทธ์อาชีพ (Career Canvas Boxset) ซึ่งเป็นโมเดลโค้ชที่ออกแบบให้อยู่ในรูปแบบ ของบอร์ดเกม เป็นการเรียนรู้เข้าใจตนเองโดยการโค้ช แบบส่วนตัวและทำกิจกรรมผ่าน Board game

ซึ่งโมเดลการโค้ชผ่านบอร์ดเกมนี้ ผู้ออกแบและผู้พัฒนาเป็นโค้ชระดับ professional จากการสั่งสมประสบการณ์การโค้ช ด้านการพัฒนาศักยภาพคน ด้านอาชีพและความสำเร็จมากกว่าสิบปี และถูกนำมาใช้ มากกว่า 1000 คนจึงมั่นใจได้ว่าเป็นเครืองมือ และกระบวนการที่นำพาคุณ

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • ผู้ที่เอาจริง สำหรับการ transform / เปลี่ยนแปลงทางอาชีพของตนเอง

 • ผู้ที่ต้องการสำเร็จทางอาชีพ ในแบบฉบับตัวเอง บนความสามารถที่เรามี

 • ผู้ที่ต้องการ “กลยุทธ์อาชีพ”

 • ผู้ที่ต้องการ “ยกระดับความสามารถ” อย่างรวดเร็ว

 • ผู้ที่กำลังเผชิญกับ “ความท้าทายทางอาชีพ” เช่น ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

 • ผู้ที่มี “การเปลี่ยนแปลงทางอาชีพ” เช่น ย้ายหน่วยงาน ย้ายบริษัท เปลี่ยนสายงาน

รูปแบบกิจกรรมเป็นอย่างไร?

 • 1. Private Online Coaching by Zoom และ อุปกรณ์ กล่องเกมกลยุทธ์อาชีพ

 • 2. Private Coaching เจอโค้ชแอนดี้ + แถมฟรี self-Empowerment + 3 ชม.

 • ใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง ให้เลือกช่วงเวลา เช้า / บ่าย ( เช้า 9.00-12.00น.) / (บ่าย 13.00-16.00น.)

Private Online Coaching by Zoom

3900/บาท

 • ยืม-คืน กล่องเกมส์
 • เรียน 2 ช.ม.

Private Online Coaching by Zoom

5900/บาท

 • ซื้อกล่องเกมส์ 3000 บาท
 • เรียน 2 ช.ม.

Private Coaching (ในโคราช)

7900/บาท

 • เจอโค้ชแอนดี้
 • ฟรี self-Empowerment
 • เรียน 3 ช.ม.

Private Coaching (กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น)

15900/บาท

 • เจอโค้ชแอนดี้
 • ฟรี self-Empowerment
 • เรียน 3 ช.ม.

เนื้อหาอื่นที่คุณอาจะชื่นชอบ