ค้นหาความสุขทางอาชีพ (Career Fulfillment)

 • ค้นพบเข็มทิศอาชีพ (DISCOVER CAREER COMPASS)

 • เชื่อมโยงกับตัวตนภายใน (CONNECT WITH INNER-SELF)

 • ความชัดเจนของเป้าหมายทางอาชีพ (COMPELLING CAREER GOAL)

 • ความเป็นไปได้ใหม่ๆทางอาชีพ (NEW CAREER POSSIBILITIES)

 • สัมผัสพลังของตัวตนแห่งอนาคต (EXPERIENCE BEST FUTURE SELF)

กิจกรรมนี้คืออะไร?

เข็มทิศอาชีพ เปรียบเหมือนกระดุมเม็ดแรกที่จะทำให้คุณ “ค้นพบ” ทิศทางและเส้นทางสู่ความสุขและความสำเร็จทางอาชีพ คุณจะได้สำรวจตนเองด้วยเกมเข็มทิศอาชีพ (Career Compass Boxset)

ซึ่งเป็นโมเดลโค้ชที่ออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของบอร์ดเกม เป็นการเรียนรู้เข้าใจตนเองโดยการโค้ช แบบส่วนตัวและทำกิจกรรมผ่าน Board game

ซึ่งโมเดลการโค้ชผ่านบอร์ดเกมนี้ ผู้ออกแบและผู้พัฒนาเป็นโค้ชระดับ professional จากการสั่งสมประสบการณ์การโค้ช ด้านการพัฒนาศักยภาพคน ด้านอาชีพและความสำเร็จ มากกว่าสิบปี และถูกนำมาใช้ มากกว่า 1000 คน จึงมั่นใจได้ว่าเป็นเครืองมือและกระบวนการที่นำพาคุณ ค้นหาความสุขความสำเร็จทางอาชีพอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • ผู้ที่ต้องการค้นพบคุณค่าหลักอาชีพ (เข็มทิศอาชีพ)

 • ผู้ที่กำลังเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำคัญทางด้านอาชีพ

 • ผู้ที่กำลังรู้สึกสับสนกับเส้นทางอาชีพในปัจจุบัน

 • ผู้ที่ต้องการค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ทางอาชีพ

รูปแบบกิจกรรมเป็นอย่างไร?

 • 1. Private Online Coaching by Zoom และ อุปกรณ์ กล่องเกมกลยุทธ์อาชีพ

 • 2. Private Coaching เจอโค้ชแอนดี้ + แถมฟรี self-Empowerment + 3 ชม.

 • ใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง ให้เลือกช่วงเวลา เช้า / บ่าย ( เช้า 9.00-12.00น.) / (บ่าย 13.00-16.00น.)

Private Online Coaching by Zoom

3900/บาท

 • ยืม-คืน กล่องเกมส์
 • เรียน 2 ช.ม.

Private Online Coaching by Zoom

5900/บาท

 • ซื้อกล่องเกมส์ 3000 บาท
 • เรียน 2 ช.ม.

Private Coaching (ในโคราช)

7900/บาท

 • เจอโค้ชแอนดี้
 • ฟรี self-Empowerment
 • เรียน 3 ช.ม.

Private Coaching (กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น)

15900/บาท

 • เจอโค้ชแอนดี้
 • ฟรี self-Empowerment
 • เรียน 3 ช.ม.

เนื้อหาอื่นที่คุณอาจะชื่นชอบ