ชีวิตที่ออกแบบได้ (Designing Your Life)

 • เข้าใจตัวเองมากขึ้น สถานการณ์ปัจจุบัน และ แผนชีวิตตัวเอง

 • เห็นและเข้าใจแผนชีวิตตัวเอง

 • มีแผนชีวิตสำหรับตัวเอง / มีแนวทางชีวิตของตัวเอง

กิจกรรมนี้คืออะไร?

การออกแบบชีวิต เป็นกระบวนการที่ Prof. Bill Burnett จากมหาวิทยาลัย Stanford ได้ทำการวิจัยกระบวนการและนำไปใช้กับนักเรียนที่มหาวิทยาลัย มากกว่าพันคน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิต ของตัวเอง พบว่า นักเรียนที่นำไปใช้ ได้ค้นพบแนวทางที่เหมาะสมและมีความสุขมากขึ้น

การออกแบบไม่ได้ใช้เฉพาะการออกแบบสิ่งของ แต่ยังสามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างชีวิตได้ ซึ่งนำหระบวนการคิดเชิงออกแบบ ไปสร้างชีวิตที่มความหมาย มความสุข ไม่สำคัญว่าคุณเป็นใคร อายุมากน้อยเพียงใด คุณสามารถออกแบบอาชีพและชีวิตได้

ชีวิตที่ออกแบบมาดีนั้น เป้นชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง สร้างสรรค์ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ มีวิวัฒนาการ และเต็มไปด้วยโอกาสที่น่าตื่นเต้นเสมอ เพียงแค่เราเข้าเข้าใจ หลักการ กระบวนการที่ถูกต้อง

โค้ชแอนดี้ เป็นผู้ที่เข้า workshop กับ Prof. Bill Burnett โดยตรง ทำให้เกิดความเข้าใจ มากกว่าการอ่านหนังสือ เพราะขั้นตอน กระบวนการมีรายละเอียดและความลึกซึ้งมากกว่าในหนังสือ ซึ้งโค้ชแอนดี้ นำมาประยุกต์กับบริบทบ้านเรามากขึ้น ย่อยง่ายขึ้น และใช้คำถามไกด์ไลน์คุณ เพื่อให้เข้าใจความหมายและหลักการที่ต้องต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเห็นภาพชีวิตตัวเองมากขึ้น

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • ผู้ที่ต้องการอยากทบทวนชีวิตตัวเอง -ผู้ที่อยากเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้น

 • ผู้ที่ในช่วงที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง สับสน ไม่มั่นใจว่าไปทางไหนดี ไม่มีใครปรึกษา

 • ผู้ที่อยากรู้ว่า ความคิด ความฝันตัวเองบางอย่างว่ามีความเป็นไปได้มากแค่ไหน

 • ผู้ที่ต้องการเห็นแผนชีวิตตัวเองในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า

ขั้นตอน / out Line course

 • Accept
 • Empathize
 • Define
 • Ideate
 • Prototype
 • Test

วิธีการเรียน

 • เรียนออนไลน์ด้วยตัวเอง Self Learning

 • เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัด

 • เพียงแค่ลงทะเบียนเรียน ,รับลิ้งค์ ส่งไปยัง SMS ในมือถือ และเรียนได้ทันที

Self –Learning

999/บาท

 • คลิป VDO
 • เรียนได้ตลอดเวลา

Private coach (เจอตัว)

3900/บาท

 • coming soon

Group workshop

5900/บาท

 • ต่อคน (กลุ่ม 5-6คน)

เนื้อหาอื่นที่คุณอาจะชื่นชอบ